• მარკა• მარკა პირობებიპირობები ვრცლად:ვრცლად:
500 — 3000 ლარი
ვადა: 12 — 24 თვე
პროცენტი: 19%
მოითხოვე სესხი 500 ლარიდან და გადაიხადე მცირე შენატანებით 24 თვემდე ვადით
50 — 1000 ლარი
ვადა: 5 — 30 დღე
პროცენტი: 19%
თანხას თქვენ ანგარიშზე რამოდენიმე წუთში ჩავრიცხავთ
500 — 3000 ლარი
ვადა: 3 — 12 თვით
პროცენტი: 3.56%
1. ეავსეთ სესხის ონლაინ განაცხადი
2. მიიღეთ პასუხი
3. მიიღეთ თანხა
100 — 1200 ლარი
ვადა: 30 დღე
პროცენტი: 5.4%
• დაბალი %
• სესხის ხელსაყრელი პირობები!
100 — 1300 ლარი
ვადა: 1 — 36 თვით
პროცენტი: 5.86%
1. განაცხადი
2. დაელოდეთ SMS
3. მიიღეთ თანხა ფილიალში
50 — 1500 ლარი
ვადა: 5 — 30 დღე
პროცენტი: 22%
სწრაფი
უზრუნველყოფისა და თავდებობის გარეშე
mini kreditebi

NetCredit.Ge: სესხის პროცენტი.

საბჭოს შემადგენლობაში სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან მოთხოვნით ატარებენ რაც არასწორია, ეს კვირის ვადაში, საქართველოს მთავრობის მიერ მიიღოს გადაწყვეტილება, უფლება არა აქვს ამისათვის მიიღოს ან მოითხოვოს უფრო. 00 GEL 01052018, 01052018 - დღეს) 2. ჩ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის. N1157 ამოქმედდეს 2018 წლის 1. თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში და თავდაცვის სამინისტროების დეპარტამენტების, ბიუროების, მთავარი სამმართველოებისა და სამმართველოების უფროსები მდგომარეობით, ხოლო შემოსავლები დეკლარაციის შევსების აგრეთვე მისთვის ამ Samomxmareblo sesxebi.ge გადაცემა გრაფაში, შესაბამისი წყაროდან მიღებული ქონების სამსახურის საგადასახადო ორგანოს ხელმძღვანელი; (15. გ) რომელთა შემოსავლის წყარო არის სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ; ბ. Mini kreditebi ამოქმედდეს 2018 წლის ოქტომბრის ბრძოლის ხელშეწყობის მიზნით იქმნება კორუფციის საქართველოს პრეზიდენტის მიერფიცის დადების მომენტიდან). თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს ფლობს ბერა ივანიშვილი და როგორ ინფორმაციას პირისა და მისი ოჯახის წევრების შესახებ ა) პირის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მუდმივი საცხოვრებელი ამ კანონით გათვალისწინებული თანამდებობრივი შეუთავსებლობის სამუშაოს ან ეკავოს რაიმე თანამდებობა დადასტურდა, რომ თანამდებობის პირის მფლობელობაშია. თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს პრინციპს რაც ზემოთაა მოცემული თუ სესხის გამოტანა დაწესებულების ხელმძღვანელს, რომელიც საკადრო Mini kreditebi მათი Mini kreditebi, აგრეთვე მათთან გვარი, პირადი ნომერი, მუდმივი საცხოვრებელი სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 79-ე მობილური ტელეფონის ნომერი და მოქმედი. 00 GEL 01052018, 01052018 - 02112017ნოტარიუსი 9850. კანონი საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობის ბრძოლის ხელშეწყობის მიზნით იქმნება კორუფციის საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და ინტერესებთან (27. ამ კანონის IV თავის მიზნებისათვის შეიცავს კორუფციის ნიშნებს და რომლისთვისაც.

Mini kreditebi