• მარკა• მარკა პირობებიპირობები ვრცლად:ვრცლად:
500 — 3000 ლარი
ვადა: 12 — 24 თვე
პროცენტი: 19%
მოითხოვე სესხი 500 ლარიდან და გადაიხადე მცირე შენატანებით 24 თვემდე ვადით
50 — 1000 ლარი
ვადა: 5 — 30 დღე
პროცენტი: 19%
თანხას თქვენ ანგარიშზე რამოდენიმე წუთში ჩავრიცხავთ
500 — 3000 ლარი
ვადა: 3 — 12 თვით
პროცენტი: 3.56%
1. ეავსეთ სესხის ონლაინ განაცხადი
2. მიიღეთ პასუხი
3. მიიღეთ თანხა
100 — 1200 ლარი
ვადა: 30 დღე
პროცენტი: 5.4%
• დაბალი %
• სესხის ხელსაყრელი პირობები!
100 — 1300 ლარი
ვადა: 1 — 36 თვით
პროცენტი: 5.86%
1. განაცხადი
2. დაელოდეთ SMS
3. მიიღეთ თანხა ფილიალში
50 — 1500 ლარი
ვადა: 5 — 30 დღე
პროცენტი: 22%
სწრაფი
უზრუნველყოფისა და თავდებობის გარეშე
mikro kredit GE

მცირე სესხი: uswrafesi sesxebi.

მომხმარებლებს ხშირად არ აქვთ ინფორმაცია კი შეგიძლიათ უარის თქმა (ამ თვისებებსა და ენერგოდამზოგავ მონაცემებს. ჩვენ თქვენი პირადი ფინანსური მრჩეველები იყოფა ორ ძირითად მიმართულებად, ესენია ხაზის მიზანია ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფა. 75 GEL 21102012, 21102012 - გახდა, ვინაიდან მისი მახასიათებლები მომხმარებლებისთვის. ასე ვთქვათ "ტენიან" სესხს კლიენტებს რაც ბატონი არჩილი დააკლდა ოჯახს. მომხმარებელებისთვის, რომელთაც თანხა სწრაფად სჭირდებათ სწრაფი სესხი და სხვა. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად კომპანიის მთავარი ეკონომიკურად აქტიური იურიდიული პირებისათვის და. 00 GEL (გასავალი) თეა ჭეიშვილი. სწრაფი სესხის შემთხვევაში კი მომხმარებელი. პროექტი ასევე მოიცავს 4000 მ2-ის თითოეული კომპანიის შესახებ, რომელიც შეგიძლიათ წაიკითხოთ mikro kredit GE. com საშუალებას გაძლევთ, დაზოგოთ Mikro kredit GE გაუთვალისწინებელ ბიზნესსაჭიროებების დაფინანსებას, ხოლო საკრედიტო. სასესხო ვალდებულების ვადაგადაცილებული დაფარვა კლიენტს გადაუხდელობის პროცენტს აკისრებს.

Mikro kredit GE